راران | منطقه پانزده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-04-13 14:16
  • كد محتوا:14353
راران
محله راران یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 285600 و با جمعیتی بالغ بر 3441 نفر می باشد