برتیانچی | منطقه پانزده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-04-13 14:34
  • كد محتوا:14361
برتیانچی
محله قلعه نو یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 158000 و با جمعیتی بالغ بر 1050 نفر می باشد