اندوان | منطقه پانزده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-04-13 14:36
  • كد محتوا:14362
اندوان
محله اندوان یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 161100 و با جمعیتی بالغ بر 1006 نفر می باشد