دهنو ویرایش | منطقه پانزده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید
  • 1399-04-13 14:40
  • كد محتوا:14366
دهنو ویرایش
محله دهنو یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) به مساحت 220900 متر مربع و جمعیتی بالغ بر 259 نفر می باشد