صحبت های خانم دکتر طغیانی در خصوص افتتاح پروژه عمرانی منطقه 15

شیرین طغیانی، رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در منطقه ۱۵ پروژه‌های بسیار بزرگی اجرا شده یا در حال احداث است، افزود: بوستان الهیه ۱۵ هزار متر مربع وسعت دارد که ۹ هزار مترمربع آن به فضای سبز اختصاص یافته که امیدواریم با تجهیزات مناسب و امکانات در نظر گرفته شده رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد.کد محتوا 19411