برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره بیش از 500 شهید گرانقدر منطقه 15 | منطقه پانزده شهرداري اصفهان
سال جهش تولید