اتمام عملیات ساماندهی بلوار سروستان و خیابان انتهایی شهرک مخابرات در منطقه ۱۵

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان گفت: عملیات ساماندهی بلوار سروستان واقع در خیابان ارغوانیه و خیابان انتهایی شهرک مخابرات به اتمام رسیده است.

مسعود قاسمی در گفت و گو با خبرنگار ايمنا ، اظهار کرد: ساماندهی بلوار سروستان و خیابان انتهایی شهرک مخابرات به طول ۸۰۰ متر با تخصیص یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال انجام شده است.

وی با بیان اینکه امروزه خیابان‌های هر شهری نمودی از فرهنگ جامعه آن شهر است، افزود: توجه و رسیدگی فضایی بلوارهای شهری به عنوان عنصری مهم و قابل رؤیت جهت رفع نیازهای عملکردی و فعالیت‌های اجتماعی، از ضروریات اصلی ساماندهی فضاهای شهری است که فرم کالبدی و کیفیت ادراکی و بصری آنها نیز باید مورد آمایش قرار گیرد.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان ادامه داد: جدول‌گذاری و محوطه سازی از جمله خدمات شهرداری‌ها است که برای تقسیم محوطه‌ها و محیط‌های مختلف در شهر به منظور ایجاد خیابان‌های فرعی و اصلی، فضاهای استراحت و سبز، پیاده روها انجام می‌شود.

وی گفت: انجام اصولی و فنی جدول‌گذاری و محوطه سازی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا داشتن روسازی خوب و جدول بندی زیبا و تمیز از نظر دید و منظر شهری حائز اهمیت بوده و برای تحقق آن باید بسترسازی، زیرسازی و روسازی آن و همچنین جدول گذاری و آب‌روسازی به منظور تقسیم محوطه به خیابان‌های اصلی و فرعی، پیاده‌روها، فضاهای سبز و بالاخره جمع آوری سطحی طبق اصول فنی و با دقت کامل اجرا شود.

قاسمی اظهار کرد: منطقه ۱۵ سعی کرده این موارد را در انجام عملیات ساماندهی بلوار سروستان واقع در خیابان ارغوانیه و خیابان انتهایی شهرک مخابرات به صورت استاندارد و دقیق انجام و در حد مطلوب اجرا کند.

وی با بیان اینکه عملیات ساماندهی بلوار سروستان واقع در خیابان ارغوانیه و خیابان انتهایی شهرک مخابرات به اتمام رسیده و آماده بهره برداری است، تصریح کرد: این پروژه به طول ۸۰۰ متر، هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال داشته است که بهره برداری از آن در تسهیل عبور و مرور شهروندان تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه و رسیدن به استانداردهای مطلوب شهری و رسیدن به استانداردهای مطلوب شهری این منطقه نقش مهمی خواهد داشت.

مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در صورت فراهم بودن ملزومات و شرایط مالی لازم اجرای پروژه‌های عمرانی و فرهنگی با هدف بهسازی وضعیت معابر شهری، جهت افزایش رضایتمندی شهروندان در سطح منطقه تداوم خواهد یافت.کد محتوا 20354

برچسب ها