13 تیر 1399 - 14:10
ارغوانیه

محله ارغوانیه یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 1929200 و با جمعیتی بالغ بر 7042 نفر می باشد


کد محتوا 14348

برچسب ها