13 تیر 1399 - 14:33
سنجوانمره

محله سنجوانمره یکی از محله های منطقه 15 اصفهان (خوراسگان) با مساحتی حدود 180900 و با جمعیتی بالغ بر 1223 نفر می باشد


کد محتوا 14360

برچسب ها