صحبت های مهندس نصر اصفهانی در خصوص پروژه های عمرانی خدماتی منطقه 15 شهرداری اصفهان

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: طرح هر هفته چند افتتاح امید را در بین مردم افزایش می‌دهد و کمک می‌کند که مشکلات کاهش و ارتباط میان مردم و مدیران شهری افزایش پیدا کند.کد محتوا 19407