مشخصات کلی

هوشنگ نظری پور
  • هوشنگ نظری پور
  • مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان
  • پنجشنبه, 27 آبان 1400, 17:20

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان 1400 درحال خدمت
کد محتوا 41537

برچسب ها