مشخصات کلی

هوشنگ نظری پور
  • هوشنگ نظری پور
  • 1352
  • مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان
  • دوشنبه, 15 فروردین 1401, 11:07

تحصیلات

  • کارشناسی

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان 1400 درحال خدمت
پایگاه بسیج شهرداری منطقه15 فرمانده پایگاه 1398 1401
شهرداری اصفهان معاون مالی و اقتصادی منطقه15 1396 1400
شهرداری اصفهان مسئول دفتر حوزه شهردارمنطقه15 1392 1396
پایگاه بسیج شهرداری منطقه15 جانشین فرمانده 1392 1398
پایگاه بسیج شهرداری خوراسگان مسئول نیروی انسانی 1387 1392
شهرداری خوراسگان مسئول دفتر حوزه شهردار 1382 1392
شهرداری خوراسگان مسئول امور فخاری ها و کارخانجات 1378 1380
شهرداری خوراسگان مسئول کنترل نظارت 1375 1378
کد محتوا 41537

برچسب ها